RGS opmerkingen opdrachtgeversResultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (tegenwoordig ook wel genoemd Resultaat Gericht Samenwerken RGS) is een manier van werk uitbesteden die afwijkt van de traditionele manier van uitbesteden. Werd er bij de traditionele manier van aanbesteden of uitbesteden van werk vooraf een bestek of werkomschrijving gemaakt zal dit bij Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud voor een groot deel vervallen.

Met de opdrachtgever worden vooraf prestatie afspraken gemaakt over het resultaat dat behaald moet worden. 
 
Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud vereist kennis, samenwerking en organisatiekracht van alle betrokken partijen zg. ketenintegratie. Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud bent u verzekerd van beheersbaar onderhoud. Om onze opdrachtgever extra zekerheid te geven heeft Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud zich laten toetsen door een externe organisatie. KIWA heeft na deze toetsing het Certificaat VGO-Keur overhandigd.

 
Voordelen voor onze opdrachtgevers

Als het ondlogo vgoerhoudsbedrijf in het bezit is van VGO-keur geeft dit u de zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door KIWA wordt gedaan op basis van meetbare criteria.

Opdrachtgevers hoeven dus niet meer zelf de deskundigheid te toetsen. Het geeft tevens de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf in beginsel een stabiele partner is voor prestatiegericht samenwerken.

Vervolgens heeft u de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht vastgoedonderhoud uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.


VGO-keur stelt ook zeker dat het onderhoudsbedrijf op het gebied van opdrachtgevertevredenheid een score haalt van minimaal een zeven op een schaal van één tot tien. Ook heeft u de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf
projecten uitvoert op een efficiënte, overlast beperkende manier.

Bewonersvriendelijk en duurzaam met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner. Tenslotte geeft het de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf met VGO-keur een marktconforme partner is waarmee
één-op-één-relaties mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat tegen economisch verantwoorde kosten het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van functionele eisen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau.


RGS
Bekijk hier het filmpje over Resultaat Gericht Samenwerken.

Te horen op Optimaal FM

spot1
spot2

Laatste nieuws

Rudie Jansen wint klantvriendelijkheidprijs Wonion

     Woensdag 20 maart 2019 ontving Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud de klantvriendelijkheidsprijs 2018 uit de handen van

Lees meer...