SEEH VVE

03-03-2021

Goed nieuws: er is voor de subsidieregeling SEEH voldoende budget vrijgemaakt om de lopende aanvragen alsnog te honoreren én om de regeling in 2021 voort te zetten. VvE’s kunnen dus weer aanvragen indienen. Onderhoudstrajecten kunnen weer doorgaan.

Meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar was

Veel VvE’s wisten in december de weg naar de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) goed te vinden. Er waren zoveel aanvragen dat RVO de subsidieregeling op 3 februari 2021 tijdelijk sloot. Er was veel meer subsidie aangevraagd dan dat er aan budget in de regeling beschikbaar was. De sluiting van de regeling belemmerde onderhoudstrajecten die bij VvE’s lopen. OnderhoudNL heeft daarom contact opgenomen met RVO.

Vers van de pers

Er is weer voldoende budget vrijgemaakt om de aanvragen die VvE’s al gedaan hebben voor de SEEH-subsidie te honoreren, mits de aanvraag aan alle eisen voldoet natuurlijk. En daarnaast is er geld vrijgemaakt om de subsidieregeling in 2021 door te laten lopen. Deze informatie is vers van de pers. RVO gaat hierover nog communiceren.

Te horen op Optimaal FM

spot1
spot2