ik investeer slimSinds 21 januari is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.

Energiebesparende maatregelen
Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan dak-, gevel- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, isolerende deuren en gevelpanelen, warmtepomp, zonneboiler, installaties voor warmteterugwinning, energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator, vraaggestuurde ventilatie, HRe-ketel, (micro) warmtekrachtkoppeling, hoogrendementsketel en zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag). Ook de kosten van maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Rentepercentage
Woningeigenaren kunnen vanaf 21 januari de lening aanvragen via www.ikinvesteerslim.nl. De rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl. De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en invulling Energieakkoord 2013 is. Het fonds heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken.

Tevens zijn er nog verschillende subsidieregelingen waardoor het nog goedkoper wordt om nu te investeren in energie besparende maatregelen. De specialisten van Rudie Jansen Totaalonderhoud helpen u graag.

Te horen op Optimaal FM

spot1
spot2